?!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> ׃大学2021q博士研I生招生报名旉安排-׃大学研究生招生信息网

      您现在的位置Q? 首页-> 招生指南
      您现在的位置: 首页-> 通知公告

      ׃大学2021q博士研I生招生各学?/span>报名旉安排

      发布人:     发布旉: 2020-11-17 17:17:00      点击ơ数Q?script>_showDynClicks("wbnews", 1509684570, 4377)

      各位考生Q?/span>

        Ƣ迎报考山东大学博士研I生Q?/span>

        为方便大家提前做好报考准备,现将我校各招生单位博士生招生报名旉予以公布Qƈ说明如下Q?/span>

        1.考生在网上报名的同时Q须报名申h料交到招生单位。材料提交方式和提交截止日期以校内招生单位安排ؓ准?/span>

        2.Ҏ相应报名旉D,考核旉一般安排在12月中下旬Q?月初Q或4月中下旬。具体考核旉、地炏V内宏V方式等以校内招生单位安排ؓ准?/span>

        3.因招生计划有限、招考方式多P考生在报考前Q应和报考学院或导师取得联系Q以定报考导师是否有招生计划?/span>

      点击此处q入博士研究生报名系l?/span>


      校内各招生单位博士生报名旉?/span>

      单位代码

      单位名称

      报名旉

      001

      哲学与社会发展学?/span>

      2021q?span lang="EN-US">3?span lang="EN-US">16?span lang="EN-US">-3?span lang="EN-US">30?/span>

      002

      易学与中国古代哲学研I中?/span>

      2021q?span lang="EN-US">3?span lang="EN-US">16?span lang="EN-US">-3?span lang="EN-US">30?/span>

      003

      犹太教与跨宗教研I中?/span>

      2021q?span lang="EN-US">3?span lang="EN-US">16?span lang="EN-US">-3?span lang="EN-US">30?/span>

      004

      l济学院

      2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

      005

      l济研究?/span>

      2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

      006

      法学?/span>

      2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

      007

      政治学与公共理学院

      2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

      008

      当代C会M研究所

      2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

      009

      马克思主义学?/span>

      2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

      011

      文学?/span>

      2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

      012

      文艺学研究中心

      2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

      013

      国际教育学院

      2021q?span lang="EN-US">3?span lang="EN-US">16?span lang="EN-US">-3?span lang="EN-US">30?/span>

      014

      儒学高等研究?/span>

      2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

      015

      外国语学?/span>

      2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

      016

      艺术学院

      2021q?span lang="EN-US">3?span lang="EN-US">16?span lang="EN-US">-3?span lang="EN-US">30?/span>

      017

      历史文化学院

      2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

      018

      文化遗研究?/span>

      2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

      019

      数学学院

      2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

      020

      金融研究?/span>

      2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

      021

      物理学院

      2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

      022

      化学与化工学?/span>

      2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

      023

      微电子学?/span>

      2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

      024

      生命U学学院

      2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

      025

      微生物技术研I

      2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

      026

      信息U学与工E学?/span>

      2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

      027

      晶体材料研究所

      2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

      028

      国家p工E技术研I中?/span>

      2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

      029

      环境U学与工E学?/span>

      2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

      030

      环境研究?/span>

      2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

      031

      理学院

      2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

      034

      ׃发展研究?/span>

      2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

      035

      新闻传播学院

      2021q?span lang="EN-US">3?span lang="EN-US">16?span lang="EN-US">-3?span lang="EN-US">30?/span>

      036

      Ȁ光与U外pȝ集成技术教育部重点实验?/span>

      2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

      037

      C代半g材料研究?/span>

      2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

      039

      材料U学与工E学?/span>

      2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

      040

      热科学与工程研究中心

      2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

      041

      机械工程学院

      2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

      042

      能源与动力工E学?/span>

      2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

      043

      甉|工程学院

      2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

      044

      控制U学与工E学?/span>

      2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

      045

      高等技术研I

      2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

      046

      土徏与水利学?/span>

      2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

      047

      计算机科学与技术学?/span>

      2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

      048

      软g学院

      2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

      049

      体育学院

      2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

      050

      齐鲁交通学?/span>

      2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

      061

      基础d?/span>

      2021q?span lang="EN-US">3?span lang="EN-US">16?span lang="EN-US">-3?span lang="EN-US">30?/span>

      062

      临床d?/span>

      2021q?span lang="EN-US">3?span lang="EN-US">16?span lang="EN-US">-3?span lang="EN-US">30?/span>

      063

      高等d研究?/span>

      2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

      064

      公共卫生学院

      2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

      065

      卫生理与政{研I中?/span>

      2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

      067

      口腔d?/span>

      2021q?span lang="EN-US">3?span lang="EN-US">16?span lang="EN-US">-3?span lang="EN-US">30?/span>

      068

      护理学院

      2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

      069

      药学?/span>

      2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

      071

      h研究?/span>

      2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

      072

      前沿交叉U学青岛研究?/span>

      2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

      074

      |络I间安全学院

      2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

      075

      数学与交叉科学研I中?/span>

      2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

      080

      东北亚学?/span>

      2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

      081

      商学?/span>

      2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

      082

      法学院(威vQ?/span>

      2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

      083

      文化传播学院

      2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

      084

      译学院

      2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

      086

      机电与信息工E学?/span>

      2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

      087

      h学院

      2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

      088

      I间U学与物理学?/span>

      2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>

      089

      数学与统计学?/span>

      2020q?span lang="EN-US">11?span lang="EN-US">25?span lang="EN-US">-12?span lang="EN-US">10?/span>      通知公告
      MORE
      地址Q山东省南市山大\27?/span>
      联系方式:0531-88364334
      电子邮箱Qshandayanzhaoban@163.com
      ׃大学研究生院   版权所?nbsp;  鲁ICP?012458 
      回到剙
      ׃大学研究生院 版权所?/div>
      鲁ICP?23456
      技术支? Ҏ软g
      地址Q山东济南市山大南\27?/div>
      电子邮箱Qshandayanzhaoban@163.com
      咨询电话Q?531-88364434 邮编Q?50100
      ֿ